1949
Γενική Ιστορία
Γενική Λογοτεχνία
Ελληνική Ιστορία
Ελληνική Λογοτεχνία
αρχές 1949
 
 
11 Iανουαρίου
 
 
20 Iανουαρίου
 
 
21 Iανουαρίου
 
 
30-31 Iανουαρίου
 
 
3 Aπριλίου
 
 
1 Mαΐου
 
 
5 Mαΐου
 
 
24 Iουνίου
 
 
30 Iουνίου
 
 
10 Iουλίου
 
 
3-30 Aυγούστου
 
 
9-15 Aυγούστου
 
 
23-30 Aυγούστου
 
 
28 Aυγούστου
 
 
15 Σεπτεμβρίου