Βυζαντινός Άρχων, εξόριστος στιχουργών Καβάφης Κ. Π.
Δεν υπάρχει ανάγνωση