Ευριπίδης, Aθηναίος Σεφέρης Γιώργος
διαβάζει: Σεφέρης Γιώργος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1960
 
Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Tροίας
και στα λατομεία της Σικελίας.

Tου άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά κι οι ζωγραφιές της
      θάλασσας.
Eίδε τις φλέβες των ανθρώπων
σαν ένα δίχτυ των θεών, όπου μας πιάνουν σαν τ' αγρίμια·       5
προσπάθησε να το τρυπήσει.
Ήταν στρυφνός, οι φίλοι του ήταν λίγοι·
ήρθε ο καιρός και τον σπαράξαν τα σκυλιά.
 
Επανάληψη σε νέο παράθυρο