Προς τον Aντίοχον Eπιφανή Καβάφης Κ. Π.
Εκτύπωση
Ο νέος Aντιοχεύς        είπε στον βασιλέα,
«Μες την καρδιά μου πάλλει        μια προσφιλής ελπίς·
οι Μακεδόνες πάλι,    Aντίοχε Επιφανή,
οι Μακεδόνες είναι    μες στην μεγάλη πάλη.
Aς ή τ α ν να νικήσουν —      και σ’ όποιον θέλει δίδω
τον λέοντα και τους ίππους,      τον Πάνα από κοράλλι,
και το κομψό παλάτι,        και τους εν Τύρω κήπους,
κι όσ’ άλλα μ’ έχεις δώσει,        Aντίοχε Επιφανή.»

Ίσως να συγκινήθη    κομμάτι ο βασιλεύς.
Μα πάραυτα θυμήθη      πατέρα κι αδελφόν,
και μήτε απεκρίθη.    Μπορούσε ωτακουστής
να επαναλάβει κάτι.—          Άλλωστε, ως φυσικόν,
ταχέως επήλθε εις Πύδναν        η απαισία λήξις.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)


Προς τον Aντίοχον Eπιφανή (ανάγνωση: 1122 Kb - 00:57)
(διαβάζει: Σουλιώτης Μίμης, Ανέκδοτη ηχογράφηση, Αθήνα 2002)