Έργα Αναφοράς
Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού
(Εκδόσεις Δόμος, 2005)
 
Λεξικό Nεοελληνικών Παραθεμάτων και Aφορισμών
(Επιμέλεια: Γ.Π. Σαββίδης)
 
Λεξικά, χρονολόγια, βιβλιογραφίες, βιογραφίες κλπ. σε ηλεκτρονική μορφή.