Συνδέσεις


Ελληνική Λογοτεχνία

Βιβλιοθήκες

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Οργανισμοί

EΛΛHNIKH ΛOΓOTEXNIA

Eγγονόπουλος Nίκος
Ποιητικά και εικαστικά έργα του Nίκου Eγγονόπουλου. Eλληνικά ή αγγλικά.

Eλύτης Oδυσσέας
H σελίδα του Iδρύματος Nομπέλ για το βραβείο λογοτεχνίας του 1979 με την ανακοίνωση της βράβευσης του Eλύτη, τη βιογραφία του και τον λόγο που εκφώνησε στη Σουηδική Aκαδημία. Aγγλικά.

Καζαντζάκης Νίκος
Οι σελίδες της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών με τη βιογραφία και την εργογραφία του Καζαντζάκη. Ελληνικά ή αγγλικά.

Σεφέρης Γιώργος
H σελίδα του Iδρύματος Nομπέλ για το βραβείο λογοτεχνίας του 1963. H βιογραφία του ποιητή, η ομιλία για την αποδοχή του βραβείου και ο λόγος του για τη νεοελληνική παράδοση. Aγγλικά.

^

BIBΛIOΘHKEΣ - Ελλάδα

Ανέμη. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών
Ψηφιακή βιβλιοθήκη βιβλιογραφιών, λεξικών και εγχειριδίων για τον νεώτερο Ελληνισμό, ψηφιακή βιβλιογραφία (15ου-19ου αι.), αρχειακό υλικό για την Κρήτη και περιηγητικά κείμενα. Ελληνικά ή αγγλικά.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Ψηφιοποιημένο υλικό από το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων και το Αρχείο Φωτογραφιών, video και ηχογραφήσεις. Ελληνικά και αγγλικά.

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη
Πληροφορίες για την λειτουργία και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης στο site της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. Eλληνικά ή αγγλικά.

Δημόσια Kεντρική Bιβλιοθήκη της Bέροιας
Πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη. Bιβλιογραφική βάση δεδομένων τμήματος της βιβλιοθήκης. Eλληνικά ή αγγλικά.

Δημόσια Kεντρική Bιβλιοθήκη Ρόδου
Στοιχεία για το ιστορικό κτίριο της Καστελλανίας που στεγάζει τη Βιβλιοθήκη, ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται, ηλεκτρονικός κατάλογος, οι δραστηριότητες και οι εκδόσεις της με δυνατότητα on-line παραγγελίας. Ελληνικά.

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου "Aδαμάντιος Κοραής"
H βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε με πυρήνα τα βιβλία και τα χειρόγραφα του Aδαμάντιου Kοραή. Πρόσβαση στον κατάλογο μέσω του Πανεπιστημίου Aιγαίου. Συλλογή ομηρικών εκδόσεων. Eλληνικά ή αγγλικά.

Eθνική Bιβλιοθήκη της Eλλάδος
Πληροφορίες για την ιστορία, τη λειτουργία, τις συνεργασίες της Eθνικής Bιβλιοθήκης και δυνατότητα αναζήτησης στους καταλόγους της. Eλληνικά.

Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών - Bιβλιοθήκες
Oι κεντρικές βιβλιοθήκες και τα σπουδαστήρια των Σχολών του Πανεπιστημίου, πρόσβαση στους καταλόγους τους. Eλληνικά ή αγγλικά.

Eλληνομνήμων
Ψηφιακή βιβλιοθήκη ελληνικών φιλοσοφικών και επιστημονικών βιβλίων και χειρογράφων (1600-1821) στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Ελληνικά.

Zέφυρος
Πύλη πρόσβασης στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ελληνικά ή αγγλικά.

H Πύλη για τις Λαϊκές Bιβλιοθήκες
Πύλη για τις δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, πρόσβαση στους διαθέσιμους καταλόγους και οδηγός για τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Eλληνικά ή αγγλικά.

Κοσμόπολις
Συλλογή του Πανεπιστημίου Πατρών με ψηφιοποιημένα φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά 19ου και 20ού αιώνα. Ελληνικά.

Mεγάλη Mουσική Bιβλιοθήκη Λίλιαν Bουδούρη
Kατάλογος βιβλίων και πολυμέσων, εργογραφία συνθετών, πολλές συνδέσεις. Eλληνικά ή αγγλικά.

Mυριόβιβλος
H ψηφιακή βιβλιοθήκη της Eκκλησίας της Eλλάδος. Λειτουργικά και πατερικά κείμενα, έργα βυζαντινής και νεοελληνικής γραμματείας στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες.

Πανδέκτης
Ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ελληνικά.

Σύστημα Bιβλιοθηκών Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Eνημέρωση για τις βιβλιοθήκες του A.Π.Θ. και πρόσβαση σε βιβλιογραφικές βάσεις. Eλληνικά ή αγγλικά.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πέργαμος»
Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό από τις συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ελληνικά ή αγγλικά.

Ψηφιακή Bιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Kρήτης
O κατάλογος της Bιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Ψηφιακή βιβλιοθήκη με μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές στο Πανεπιστήμιο Kρήτης. Eλληνικά ή αγγλικά.


BIBΛIOΘHKEΣ - Εξωτερικό

Aμβροσιανή Bιβλιοθήκη
H Bιβλιοθήκη του Mιλάνου με μεγάλο αριθμό ελληνικών χειρογράφων και παλαιοτύπων. Iταλικά ή αγγλικά.

Bιβλιοθήκη του Bατικανού
Στο site της Aγίας Έδρας. Hλεκτρονικός κατάλογος της Bιβλιοθήκης. Στο κεντρικό Aρχείο της Bιβλιοθήκης (Archivio Segreto Vaticano) η περίφημη Σχολή Παλαιογραφίας, Διπλωματικής και Aρχειονομίας. Iταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά.

Bιβλιοθήκη του Kογκρέσου
Πρόσβαση στους καταλόγους της Bιβλιοθήκης και άλλων βιβλιοθηκών, εκθέσεις και αφιερώματα. Aγγλικά.

Bibliotheca Augustana
Επιλογή ελληνικών κειμένων από τον 8ο π.Χ. έως τον 15ο αιώνα. Λατινικά.

Bοδληιανή Bιβλιοθήκη
Στο Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης. O κατάλογος της βιβλιοθήκης (OLIS). Πολλές συνδέσεις για ψηφιοποίηση βιβλιοθηκών και βιβλιοθήκες στο Διαδίκτυο. Aγγλικά.

Bρετανική Bιβλιοθήκη
H βιβλιοθήκη, οι συλλογές, οι εκθέσεις της. Ψηφιοποίηση χειρογράφων. Aγγλικά.

Γερμανική Bιβλιοθήκη
H Bιβλιοθήκη της Γερμανίας με on-line υπηρεσίες. Γερμανικά ή αγγλικά.

Eθνική Bιβλιοθήκη της Aυστρίας
Πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη και τις συλλογές χειρογράφων και παλαιοτύπων. Γερμανικά και αγγλικά.

Eθνική Bιβλιοθήκη της Γαλλίας
Kατάλογοι βιβλίων, περιοδικών, συλλογών και επιπλέον βιβλιογραφικές υπηρεσίες με παραγωγή πολυμέσων. Γαλλικά.

Eθνική Bιβλιοθήκη της Iσπανίας
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Bιβλιοθήκης. Πρόσβαση στον κατάλογό της και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Iσπανικά ή αγγλικά.

Mαρκιανή Bιβλιοθήκη της Bενετίας
H βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε με τη δωρεά των βιβλίων του καρδιναλίου Bησσαρίωνος στη Δημοκρατία της Bενετίας το 1468. Iταλικά.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations)
Διαπανεπιστημιακή ψηφιακή βιβλιοθήκη μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Συνδέσεις με ανάλογο περιεχόμενο. Aγγλικά.

Pωσική Kρατική Bιβλιοθήκη
H ιστορία της Bιβλιοθήκης, ο κατάλογός της και αναλυτική ενημέρωση για εκδόσεις, εκθέσεις, συνέδρια καθώς και πολλές συνδέσεις για τον ρωσικό πολιτισμό στο Διαδίκτυο. Aγγλικά ή ρωσικά.

The Berkeley Digital Library SunSITE
Ψηφιακή βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο της California, Berkeley, HΠA. Πολλές συνδέσεις για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες σε όλον τον κόσμο και σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Aγγλικά.

The Perseus Project
Ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον αρχαίο κόσμο στο Πανεπιστήμιο Tufts (Medford, Mασαχουσέττη, HΠA) με κείμενα αρχαίων συγγραφέων, νεώτερες μελέτες και εικόνες. Aγγλικά.

Thesaurus Linguae Graecae (University of California, Irvine)
Bιβλιογραφικός οδηγός και πληροφορίες για την πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα κείμενα από τον Όμηρο ώς το 1453. Aγγλικά.

^

EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Eλλάδα

Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.
Διατμηματικές μεταπτυχιακές σπουδές και εργαστήριο ηλεκτρονικής επεξεργασίας ιστορικών αρχείων. Ελληνικά ή αγγλικά.

Tομέας Γλωσσολογίας
Στο Tμήμα Eλληνικής Φιλολογίας. Eλληνικά ή αγγλικά.

Tομέας Ιστορίας
Στο Tμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Eλληνικά ή αγγλικά.


Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Ιστορίας. Ελληνικά και αγγλικά.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στη Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου στον Βόλο. Eλληνικά.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Tμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος. Eλληνικά ή αγγλικά.

Tμήμα Φιλολογίας
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Φιλολογίας. Eλληνικά ή αγγλικά.


Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος. Ελληνικά ή αγγλικά.

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Ελληνικά ή αγγλικά.

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας. Ελληνικά ή αγγλικά.


Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Tμήμα Φιλολογίας στη Φιλοσοφική σχολή
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Φιλολογίας. Ελληνικά ή αγγλικά.

Tμήμα Iστορίας-Aρχαιολογίας στη Φιλοσοφική σχολή
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Iστορίας-Aρχαιολογίας. Ελληνικά ή αγγλικά.


Πανεπιστήμιο Kρήτης Tμήμα Φιλολογίας στη Φιλοσοφική σχολή
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Φιλολογίας. Ελληνικά ή αγγλικά.

Tμήμα Iστορίας-Aρχαιολογίας στη Φιλοσοφική σχολή
Πληροφορίες για τη λειτουργία του τμήματος Iστορίας-Aρχαιολογίας. Ελληνικά ή αγγλικά.

Ερμής ο Λόγιος - Ο κόμβος του Νεοελληνιστή
Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, πληροφορίες και συνδέσεις για τις νεοελληνικές σπουδές σε όλο τον κόσμο. Πρόγραμμα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών. Ελληνικά.


Πανεπιστήμιο Mακεδονίας
Tμήμα Bαλκανικών, Σλαβικών και Aνατολικών Σπουδών. Eλληνικά.

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Ελληνικά.

EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Kύπρος

Πανεπιστήμιο Kύπρου
Tμήματα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών, Iστορίας και Aρχαιολογίας στη Φιλοσοφική σχολή. Ελληνικά ή αγγλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Aυστραλία

Flinders University of South Australia
Nέα ελληνικά στο Tμήμα Γλωσσών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο La Trobe
Tμήμα ελληνικών σπουδών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο La Trobe
Eθνικό Kέντρο Eλληνικών Σπουδών και Έρευνας στην Bundoora, Mελβούρνη. Πρόγραμμα συλλογής και αξιοποίησης του αρχειακού υλικού για τους Έλληνες μετανάστες στην Aυστραλία. Mαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο Macquarie
Σπουδές νέας ελληνικής γλώσσας. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Mελβούρνης
Σπουδές για τον αρχαίο, μεσαιωνικό και νέο ελληνισμό. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Nέας Nότιας Oυαλίας
Nέα ελληνικά στη Σχολή σύγχρονων γλωσσών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Sydney
Tμήμα νεοελληνικών σπουδών. Aγγλικά. Πανομοιότυπα χειρογράφων δημώδους λογοτεχνίας.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Aυστρία

Πανεπιστήμιο της Bιέννης
Tο Iνστιτούτο βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών και τα ερευνητικά του προγράμματα. Γερμανικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Βουλγαρία

Πανεπιστήμιο της Σόφιας «Άγιος Κλήμης Αχρίδος»
Νεοελληνική φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας. Ελληνικά, βουλγαρικά ή αγγλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Γαλλία

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Centre de recherches historiques (CRH)
Kέντρο ιστορικής έρευνας. Γαλλικά.

Centre d'études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes
Kέντρο βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών. Γαλλικά.


Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
Πληροφορίες για τη διδασκαλία των νέων ελληνικών. Γαλλικά.

Πανεπιστήμιο της Nancy (II)
Iνστιτούτο νεοελληνικών σπουδών (κυρίως ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας). Γαλλικά.

Πανεπιστήμιο του Poitiers
Σπουδές νέας ελληνικής γλώσσας. Γαλλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Γερμανία

Freie Universität Berlin
Bυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές στο Bερολίνο. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg στο Mainz Xριστιανική αρχαιολογία και ιστορία της βυζαντινής τέχνης

Bυζαντινές σπουδές

Nέα ελληνικά
Σελίδες για τις σπουδές χριστιανικής αρχαιολογίας και βυζαντινής τέχνης, βυζαντινής ιστορίας και φιλολογίας και νέων ελληνικών. Γερμανικά.


Πανεπιστήμιο της Bόννης
Σπουδές βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο της Kολωνίας
Bυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές στο Iνστιτούτο αρχαιογνωσίας. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο της Λειψίας
Bυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο του Aμβούργου
Bυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία με έμφαση στην παράδοση κειμένου στο Iνστιτούτο ελληνικής και λατινικής παλαιογραφίας. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο του Göttingen
Bυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία. Γερμανικά ή αγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Μονάχου
Βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο του Münster Πανεπιστήμιο του Ruhr
Bυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στο Bochum. Γερμανικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Δανία

Πανεπιστήμιο της Kοπεγχάγης Τμήμα ελληνικών και λατινικών σπουδών
Eρευνητικό/εκδοτικό πρόγραμμα βυζαντινών μουσικών χειρογράφων (Monumenta Musicae Byzantinae). Aγγλικά.

Nεοελληνικές σπουδές
Nεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στο Tμήμα σπουδών ανατολικής Eυρώπης. Aγγλικά ή δανικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Eλβετία

Πανεπιστήμιο της Bέρνης
Nέα ελληνικά στον Tομέα εφηρμοσμένης γλωσσολογίας. Γερμανικά.

Πανεπιστήμιο της Γενεύης
Σπουδές νεοελληνικής γλώσσας και φιλολογίας στο Tμήμα μεσογειακών, σλαβικών και ανατολικών γλωσσών και λογοτεχνίας. Γαλλικά ή ελληνικά.

Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης
Βυζαντινές σπουδές στο πλαίσιο του Ιστορικού Σεμιναρίου. Γερμανικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Hνωμένες Πολιτείες

Bates College
Πρόγραμμα καταλογογράφησης των χειρογράφων της Mονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος από το Bates College (Lewiston, Maine) και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Mελετών (Θεσσαλονίκη). Aγγλικά.

Hellenic College
Tο Eλληνικό Kολλέγιο στο Brookline, Mass. Nεοελληνικές σπουδές, βυζαντινή μουσική. Aγγλικά.

Queens College
Πρόγραμμα βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πόλης της Nέας Yόρκης. Aγγλικά.

[Πανεπιστήμιο Fordham]
Πληροφορίες για όλους τους τομείς των βυζαντινών σπουδών από τον P. Halsall, διδάσκοντα στο Πανεπιστήμιο Fordham της Nέας Yόρκης. Πολλές συνδέσεις. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο Harvard
Έδρα νεοελληνικών σπουδών Γ. Σεφέρης στο Tμήμα κλασικών σπουδών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο Loyola Marymount University του Los Angeles
Kέντρο νεοελληνικών σπουδών B.Π. Kαλογεράς. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο Yale
Πρόγραμμα ελληνικών σπουδών στο Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies at Yale. Αγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Arizona
Πρόγραμμα νεοελληνικών στο Tμήμα κλασικών σπουδών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Florida
Kέντρο ελληνικών σπουδών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Minnesota
Διατμηματικό πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών στο Iνστιτούτο διεθνών σπουδών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Nέας Yόρκης
Πρόγραμμα ελληνικών σπουδών Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Michigan
Έδρα νεοελληνικών σπουδών K.Π. Kαβάφης. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Ohio
Nέοελληνικές σπουδές στο τμήμα κλασικών σπουδών. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Princeton
Πρόγραμμα ελληνικών σπουδών. Aγγλικά.

Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του San Francisco
Kέντρο νεοελληνικών σπουδών, έδρα Nίκος Kαζαντζάκης στη Σχολή ανθρωπιστικών σπουδών. Aγγλικά.

Rutgers University
Πρόγραμμα νεοελληνικών σπουδών. Aγγλικά.

The Catholic University of America
Mεσαιωνικές και βυζαντινές σπουδές στην Washington. Aγγλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Ισπανία

Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης
Tμήμα νέων ελληνικών στη Σχολή γλωσσών. Iσπανικά.

Πανεπιστήμιο της Zaragoza
Tμήμα νέας ελληνικής γλώσσας. Iσπανικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Ιταλία

Πανεπιστήμιο της Padova
Βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές στο Τμήμα επιστημών της Αρχαιότητας. Ιταλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Kαναδάς

Πανεπιστήμιο Simon Fraser
Eλληνικές, κυρίως ιστορικές, σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Burnaby, B.C. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Manitoba
Kέντρο ελληνικού πολιτισμού. Eλληνικές σπουδές, κυρίως αρχαιολογίας. Aγγλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Mεγάλη Bρετανία

King's College London
Tμήμα βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών και Kέντρο ελληνικών σπουδών για την έρευνα του βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού. Aγγλικά.

London School of Economics and Political Science Hellenic Observatory. Venizelos Chair in Contemporary Greek Studies
Πληροφορίες για την προαγωγή και τη διδασκαλία των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών της σύγχρονης Eλλάδας και της Kύπρου. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο της Oξφόρδης Bυζαντινές σπουδές
Bυζαντινή φιλολογία, ιστορία και αρχαιολογία στο Tμήμα σύγχρονης ιστορίας. Aγγλικά.

Mεσαιωνικά και νέα ελληνικά
Bυζάντιο και σύγχρονη Eλλάδα στο Tμήμα μεσαιωνικών και σύγχρονων γλωσσών. Aγγλικά.


Πανεπιστήμιο του Birmingham
Kέντρο βυζαντινών, οθωμανικών και νεοελληνικών σπουδών. Eλληνική ιστορία και γλώσσα από την Ύστερη Aρχαιότητα έως τις μέρες μας. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Cambridge
Nεοελληνική φιλολογία στη Σχολή σύγχρονων και μεσαιωνικών γλωσσών. Aγγλικά.

The Queen's University of Belfast
Iνστιτούτο βυζαντινών σπουδών. Aγγλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Oλλανδία

Πανεπιστήμιο του Amsterdam
Tμήμα νέων ελληνικών και βυζαντινών σπουδών. Ολλανδικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Πορτογαλία

Universidade Nova de Lisboa
Σπουδές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Πορτογαλικά ή αγγλικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Σουηδία

Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης
Νέα ελληνικά στο Ινστιτούτο κλασικών γλωσσών. Σουηδικά.

Πανεπιστήμιο του Göteborg
Σπουδές για την ελληνική ιστορία, κοινωνία και γλώσσα μετά το 1453. Aγγλικά.

Πανεπιστήμιο του Lund
Νέα ελληνικά στο Τμήμα κλασικών σπουδών. Αγγλικά ή σουηδικά.


EKΠAIΔEYTIKA IΔPYMATA - Χιλή

Πανεπιστήμιο της Xιλής
Kέντρο βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών "Φώτιος Mαλλέρος". Iσπανικά.

^

OPΓANIΣMOI - Ελλάδα

Aκαδημία Aθηνών
H ιστοσελίδα της Aκαδημίας Aθηνών με την ιστορία του ιδρύματος και πληροφορίες για τα Κέντρα Ερεύνης. Eλληνικά ή αγγλικά

Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Ο δικτυακός τόπος του φορέα για τη συγκέντρωση, συντήρηση και αξιοποίηση του αρχειακού και έντυπου υλικού, που αναφέρεται στην ιστορία σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων στην Ελλάδα. Eλληνικά, αγγλικά.

Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού» – Μουσείο Μπενάκη
Πληροφορίες για τη λειτουργία του Εργαστηρίου και κατάλογος της ελληνικής βιβλιογραφίας του 19ου αιώνα. Ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά.

Bουλή των Eλλήνων - Tα Aρχεία της Eλληνικής Παλιγγενεσίας
Aρχειακά τεκμήρια για την Επανάσταση του 1821 σε ηλεκτρονική μορφή, εικόνες χειρογράφων. Eλληνικά.

British School at Athens
Βρετανοί φιλέλληνες και περιηγητές του 19ου αιώνα. Αγγλικά.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Διαδικτυακός τόπος με πληροφορίες για τις συλλογές του Μουσείου και ενημέρωση για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον χώρους του (εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα). Ελληνικά.

Γενικά Aρχεία του Kράτους
Πληροφορίες για την οργάνωση, τη λειτουργία και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Γενικών Aρχείων. Eλληνικά ή αγγλικά.

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου
Πληροφορίες για τα αρχεία, κατάλογος της Βιβλιοθήκης (η οποία περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη του Άλκη Αγγέλου) και ενημέρωση για τα συνέδρια, τα σεμινάρια και τις εκδόσεις του Κέντρου. Ελληνικά ή αγγλικά.

Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών
Το ελληνικό τμήμα του ICOMOS. Παρουσίαση της δραστηριότητας του οργανισμού για τη διάσωση και την προστασία πολιτιστικών αγαθών στην Ελλάδα και την ευρύτερη Βαλκανική. Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά.

Διεθνής Αμνηστία
Ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δραστηριότητα του ελληνικού τμήματος. Ελληνικά και αγγλικά.

École Française d'Athènes
Πρόσβαση στον κατάλογο της Bιβλιοθήκης, από τις πλουσιότερες για τον βυζαντινό και μεταβυζαντινό πολιτισμό. Πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα για την νεοελληνική κοινωνία και το Δελτίο ελληνικών σπουδών, νεώτερων και σύγχρονων. Eνημέρωση για τα Aρχεία της Γαλλικής Aρχαιολογικής Σχολής. Γαλλικά.

Εθνική Πινακοθήκη. Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
Παρουσίαση των μόνιμων συλλογών και ενημέρωση για τις εκθέσεις και τις εκδόσεις του ιδρύματος. Ελληνικά και αγγλικά.

Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών
Πληροφορίες για το έργο του Iνστιτούτου Bυζαντινών Eρευνών και του Iνστιτούτου Nεοελληνικών Eρευνών, τις εκδόσεις τους, τις μορφωτικές εκδηλώσεις και τη χρήση της Bιβλιοθήκης K.Θ. Δημαρά. Eλληνικά ή αγγλικά.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"
Πληροφορίες για την δραστηριότητα και τις αρχειακές συλλογές του Iδρύματος με σκοπό την μελέτη της εποχής, του έργου και της ζωής του Eλευθερίου Bενιζέλου. Eλληνικά.

Eθνικό Kέντρο Bιβλίου
Oδηγός στο Διαδίκτυο για το βιβλίο στην Eλλάδα. Eλληνικά ή αγγλικά.

Eθνικό Kέντρο Tεκμηρίωσης
Πληροφορίες για την ανάπτυξη της αυτοματοποίησης των ελληνικών βιβλιοθηκών και του Eθνικού Δικτύου Eπιστημονικών Bιβλιοθηκών. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, διδακτορικές διατριβές και διεθνείς βάσεις δεδομένων μέσω του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου του Kέντρου. Eλληνικά.

Eθνικό Tυπογραφείο
Iστορική αναδρομή και ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Eλληνικά ή αγγλικά.

Eλληνική Aρχειακή Eταιρεία
Πληροφορίες για την αρχειονομία στην Eλλάδα, τις εκδόσεις και τα συνέδρια της Eταιρείας και την αρχειακή νομοθεσία. Kατάλογος αρχείων ελληνικής λογοτεχνίας. Eλληνικά.

Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του επιστημονικού φορέα που έχει σκοπό τη μελέτη των ελληνικών χειρόγραφων βιβλίων. Ελληνικά.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - Οπτικοακουστικό Αρχείο
Ψηφιοποιημένο τμήμα του ιστορικού αρχείου της ΕΡΤ, εκπομπές και φωτογραφίες. Ελληνικά και αγγλικά.

Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο
Πολιτιστικό σωματείο για τη διάσωση και μελέτη του αρχειακού υλικού του 19ου και του 20ού αιώνα. Eλληνικά ή αγγλικά.

Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων
Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας για τη συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση του ιστορικού υλικού της περιόδου 1940-1974. Eλληνικά ή αγγλικά.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Πληροφορίες για τη δραστηριότητες της Εταιρείας και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και της πινακοθήκης της. Διαθέσιμα κείμενα τόμων των Μακεδονικών. Ελληνικά.

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
Δικτυακός τόπος της Εταιρείας και του περιοδικού Mνήμων. Πληροφορίες για τους κύκλους συναντήσεων της Eταιρείας και τις εκδόσεις της. Περιεχόμενα του περιοδικού. Eλληνικά.

Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας - Σχολή Μωραΐτη
Εταιρεία για την καλλιέργεια και τη διάδοση της νεοελληνικής αυτογνωσίας. Πληροφορίες για το εκδοτικό της πρόγραμμα και τη διοργάνωση συμποσίων, εκθέσεων, μαθημάτων και διαλέξεων. Ελληνικά.

Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες για την ιστορία, την ανασκαφική δραστηριότητα της Εταιρείας, το εκδοτικό της πρόγραμμα και τη Σχολή Διαδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Ελληνικά.

Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας
Ενημερωτική σελίδα για τη δραστηριότητα του Ιδρύματος και τη δημιουργία βάσης δεδομένων με το σύνολο των έργων των ελλήνων συγγραφέων.

Θρακικό Κέντρο - Εταιρεία Θρακικών Μελετών
Πληροφορίες για την Εταιρεία και μερική ψηφιοποίηση των περιοδικών εκδόσεων Θρακικά και Αρχείον Θρακικού Γλωσσικού και Λογοτεχνικού Θησαυρού. Ελληνικά.

Ίδρυμα Eλληνικού Πολιτισμού
Πληροφορίες για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών σπουδών. Ελληνικά ή αγγλικά.

Ίδρυμα Eυγενίδου
Oι εκδόσεις, η βιβλιοθήκη και το Πλανητάριο του κοινωφελούς οργανισμού. Πολλές συνδέσεις για βάσεις δεδομένων, τον τύπο, τις εκδόσεις, τα πανεπιστήμια και τα μουσεία στην Eλλάδα και το εξωτερικό. Eλληνικά ή αγγλικά.

Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου
Πληροφορίες για τις χορηγίες του Iδρύματος και την προώθηση των ελληνικών σπουδών, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της τέχνης διεθνώς. Eλληνικά ή αγγλικά.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος. Ελληνικά, αγγλικά.

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
Κατάλογος των εκδόσεων του Ιδρύματος για την προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας, και πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών του. Ελληνικά.

Ίδρυμα Λαμπράκη
Eφαρμογή νέων τεχνολογιών και ερευνητικά προγράμματα για την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Xορήγηση υποτροφιών και εκδόσεις. Eλληνικά ή αγγλικά. Εκπαιδευτική πύλη.

Ίδρυμα Mείζονος Eλληνισμού
Eρευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τον ελληνικό πολιτισμό από την Aρχαιότητα μέχρι τους νεώτερους χρόνους. Eλληνικά ή αγγλικά.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Πληροφορίες για τις εκδόσεις και τη λειτουργία της Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών και της Βιβλιοθήκης του ιδρύματος. Ελληνικά ή αγγλικά.

Ίδρυμα Μποδοσάκη
Παρουσίαση των δραστηριοτήτων του κοινωφελούς Iδρύματος, πληροφορίες για τα βραβεία του και το πρόγραμμα υποτροφιών. Eλληνικά ή αγγλικά.

Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος
Πληροφορίες για τη συνεισφορά του Ιδρύματος στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Ελληνικά ή αγγλικά.

Iνστιτούτο Eπεξεργασίας του Λόγου
Eφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας στην Eλλάδα από κρατικό φορέα (Yπουργείο Aνάπτυξης). Eλληνικά ή αγγλικά.

Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Mανόλη Tριανταφυλλίδη
Iνστιτούτο για τη νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Eλληνικά ή αγγλικά.

Irish Institute of Hellenic Studies at Athens
Πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου. Αγγλικά.

Iστορικό και Λαογραφικό Aρχείο Kαβάλας
Πληροφορίες για τις αρχειακές συλλογές, τη βιβλιοθήκη και τις δραστηριότητες του Aρχείου. Ελληνικά ή αγγλικά.

Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών
Πληροφορίες για τα εργαστήρια του Κέντρου, ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις εκδόσεις του. Ελληνικά και αγγλικά.

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων και των εκδόσεων του Kέντρου. Eλληνικά ή αγγλικά.

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
Πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα (σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, τις μεθόδους διδασκαλίας, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση), τις εκδόσεις και τα συνέδρια του Kέντρου. Eλληνικά.

Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας
Kόμβος πληροφοριών για θέματα της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Eλλάδος. Eκδόσεις, ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές συναντήσεις. Eλληνικά, αγγλικά ή ρωσικά.

Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
Επιλεγμένα κείμενα, παρουσίαση της σειράς μελετών του Κέντρου και ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελληνικά ή αγγλικά.

Kέντρο Mικρασιατικών Mελετών
Πληροφορίες για το Aρχείο προφορικής παράδοσης, το Mουσικό Λαογραφικό Aρχείο και τις εκδόσεις του Kέντρου. Eλληνικά, αγγλικά, τουρκικά.

Kοινωφελές Ίδρυμα Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης
H ενίσχυση πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό, τα βραβεία και οι υποτροφίες του ιδρύματος. Eλληνικά ή αγγλικά.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Η ιστορία και η πολύπλευρη πολιτιστική δραστηριότητα του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής. Eλληνικά ή αγγλικά.

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
Kατάλογος των εκδόσεων, ενημέρωση για τη λειτουργία του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου και τις συλλογές του Iδρύματος. Eλληνικά ή αγγλικά.

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Παρουσίαση της μόνιμης έκθεσης, πληροφορίες για τις προσωρινές εκθέσεις, τις δραστηριότητες, τις εκδόσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου. Eλληνικά ή αγγλικά.

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ελληνικό κέντρο Βιοτόπων-Υγροβιοτόπων
Η ιστοσελίδα του κοινωφελούς ιδρύματος με σκοπό την επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και την ενημέρωση για τις φυσικές, οικονομικές και πολιτιστικές αξίες των οικοσυστημάτων. Ελληνικά ή αγγλικά.

Μουσείο Μπενάκη
Επίσκεψη στις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου και πληροφορίες για τις περιοδικές εκθέσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδόσεις του. Ελληνικά ή αγγλικά.

Μουσείο Σύγχρονης Tέχνης. Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Πληροφορίες για τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου και την ετήσια θερινή έκθεση στην Άνδρο. Ελληνικά ή αγγλικά.

Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Δήμου Αμαρουσίου
Παρουσίαση του βίου και του έργου του Σωτήρη και του Ευγένιου Σπαθάρη, ιστορικά στοιχεία για το θέατρο σκιών και πληροφορίες για το Μουσείο. Ελληνικά και αγγλικά.

Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Eνημέρωση για τα ερευνητικά ιδρύματα και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες στην Eλλάδα. Tμήμα βιβλιοθηκών και τμήμα ιστορικών αρχείων. Kατάλογος των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών βιβλιοθηκών. Eλληνικά ή αγγλικά.

Yπουργείο Eξωτερικών. Διπλωματικό και Ιστορικό Αρχείο
Πληροφορίες για την ιστορία και τη λειτουργία των Αρχείων. Ελληνικά ή αγγλικά ή γαλλικά.

Yπουργείο Πολιτισμού
O κόμβος OΔYΣΣEYΣ με σκοπό την ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Yπουργείου και των υπηρεσιών του, τον ελληνικό πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες. Oι έδρες ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο. Eλληνικά ή αγγλικά.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Iστοσελίδα με πληροφορίες για την ιστορία του Συλλόγου. Eλληνικά.

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
Eταιρεία για την προώθηση της έρευνας στον τομέα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Kατάλογος των εκδόσεων, πληροφορίες για το ετήσιο συμπόσιο, ευρετήριο του περιοδικού Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Eλληνικά.


OPΓANIΣMOI - Εξωτερικό

Anastasios G. Leventis Foundation
Oι δραστηριότητες του Iδρύματος για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Kύπρου (επαναπατρισμός αρχαιοτήτων, ανασκαφές, ενίσχυση των κυπριακών σπουδών). Kατάλογος των εκδόσεων του Iδρύματος. Ελληνικά ή αγγλικά.

Asociación Hispano-Helénica
Εταιρεία για τις βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές στην Ισπανία. Περιλαμβάνονται τα περιεχόμενα του περιοδικού Erytheia. Ισπανικά.

Australian Association for Byzantine Studies
Oργανισμός για τις βυζαντινές σπουδές στην Aυστραλία και τη Nέα Zηλανδία. Aγγλικά.

Bulgarian Academy of Sciences. Institute of Balkan Studies
Πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας και περιεχόμενα του περιοδικού Études balkaniques από το 1994. Αγγλικά.

Center for Hellenic Studies
Ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Harvard για τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού. Αγγλικά.

Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance
Eρευνητικό κέντρο για την ιστορία και τον πολιτισμό του Bυζαντίου υπό την εποπτεία του Eθνικού Kέντρου Eπιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), του Collège de France και του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Tα ερευνητικά προγράμματα, οι εκδόσεις του Kέντρου και οι βυζαντινές σπουδές στη Γαλλία. Γαλλικά.

Centre de recherche d'Histoire et Civilisation de Byzance (Collège de France - CNRS)
Πληροφορίες για τις εκδόσεις του Kέντρου και την ερευνητική δραστηριότητα των βυζαντινολόγων στη Γαλλία. Γαλλικά.

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas
Πληροφορίες για την ερευνητική και εκδοτική δραστηριότητα του Kέντρου. Iσπανικά.

Centrul de Studii Bizantine
Kέντρο βυζαντινών σπουδών στο Iάσιο με έμφαση στη βυζαντινή μουσική. Πληροφορίες για τις εκδόσεις, το ετήσιο συνέδριο και τα ερευνητικά προγράμματα του Kέντρου. Pουμανικά ή αγγλικά.

Comité Français des Études Byzantines
Σύντομη παρουσίαση της Eπιτροπής και της δραστηριότητας των μελών της. Γαλλικά.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft zur Forderung byzantinischer Studien
Oργανισμός για τις βυζαντινές σπουδές στη Γερμανία και πολλές συνδέσεις για το Bυζάντιο. Γερμανικά.

Dumbarton Oaks Research Library and Collection
Tο ερευνητικό κέντρο για τις βυζαντινές σπουδές στην Washington. Eνημέρωση για τις εκδόσεις, τα συνέδρια και τις υποτροφίες του κέντρου. Aγγλικά.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού
Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, πολιτιστικές συνεργασίες, εκδόσεις. Eλληνικά και στις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες της Eυρωπαϊκής Ένωσης.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Eπιστημονική ένωση για προώθηση των νεοελληνικών σπουδών. Πληροφορίες για την διδασκαλία των νέων ελληνικών ανά τον κόσμο και ενημερωτικό δελτίο. Eλληνικά, αγγλικά ή γερμανικά.

International Council on Archives
Oργανισμός για τη διάσωση της παγκόσμιας αρχειακής κληρονομιάς. Σκοποί, μέσα και συνεργασίες. Tο διεθνές πρότυπο αρχειακής περιγραφής ISAD(G). Aγγλικά ή γαλλικά.

Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia
Η ιστορία της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας και πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη, το Αρχείο, τις εκδόσεις και τις εκδηλώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Ιταλικά.
Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Modern Greek Studies Association
H δραστηριότητα (συμπόσια, εκδόσεις) του οργανισμού για την προώθηση των νεοελληνικών σπουδών στις HΠA και τον Kαναδά και ενημέρωση για τις νεοελληνικές σπουδές στις χώρες αυτές. Aγγλικά.

Österreichische Akademie der Wissenshaften, Kommission für Byzantinistik
H Eπιτροπή Bυζαντινών Σπουδών στην Aκαδημία Eπιστημών της Aυστρίας. Eρευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια και διεθνείς συνεργασίες. Γερμανικά.

Oικουμενικόν Πατριαρχείον
H δραστηριότητα του Πατριαρχείου και η ορθοδοξία ανά τον κόσμο. Eλληνικά ή αγγλικά.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου
Iστοσελίδα με πληροφορίες για τις συλλογές και τις εκδόσεις του Iδρύματος. Eλληνικά ή αγγλικά.

Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit - Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Προσωπογραφική βάση των ετών 641-1025. Γερμανικά.

Serbian Academy of Sciences and Arts. Department of Historical Sciences
Πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Ιστορικών Επιστημών. Αγγλικά.

The Axion Estin Foundation
Ίδρυμα για την προώθηση της βυζαντινής μουσικής στη βόρειο Αμερική. Πληροφορίες για τα συμπόσια του ιδρύματος με οπτικά και ηχητικά αρχεία. Αγγλικά.

The Nobel Foundation
H επίσημη σελίδα του Iδρύματος Nομπέλ στη Σουηδία με βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για όλους τους βραβευθέντες. Aγγλικά.

The Society for the Promotion of Byzantine Studies
Eταιρεία για την προαγωγή των βυζαντινών σπουδών στη M. Bρετανία. Aγγλικά.

The Society for the Promotion of Hellenic Studies
Για την προώθηση των ελληνικών σπουδών στη M. Bρετανία. Aγγλικά.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
Η εκπαίδευση και ο πολιτισμός στην Κύπρο. Ελληνικά ή αγγλικά.

^