Σύνθετη Αναζήτηση
Προσοχή: Καλόν είναι να αποφεύγεται η χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ή τονιζομένων λατινικών στοιχείων ως κριτήριο αναζήτησης, γιατί δημιουργείται σύγχυση μεταξύ του ελληνικού και του λατινικού πληκτρολογίου, και τα αποτελέσματα της αναζήτησης δεν είναι πάντοτε ακριβή.
 
 Ανθολόγια  
 
 Τίτλος  Λέξη-κλειδί στο κείμενο
 
Συγγραφέας:
 
 Ανθολόγιο Λογοτεχνίας
 Ανθολόγιο Αναγνώσεων
 Ανθολόγιο Μαρτυριών
 Ανθολόγιο Παιδικό
 

   
 Βιβλία, Φυλλάδια  
 
Έτος: Τίτλος:
 

   
 Εργογραφίες  
 
Έτος:
 
 Τίτλος  Λέξη-κλειδί στο κείμενο
 
 Κ. Π. Καβάφης
 Κ. Θ. Δημαράς
 Γ. Π. Σαββίδης