Μυστική Ζωή Πατρίκιος Tίτος
Εκτύπωση
Σου μίλαγα για τη μυστική ζωή μας
μα εσύ την ήξερες από ξενόγλωσσα βιβλία.
Xρονολογίες, περιστατικά, εξηγήσεις -
μπροστά σε τέτοιες βεβαιότητες
τα μυστικά μου γίνονταν υποθέσεις εργασίας.


(από την Προαιρετική στάση, Γνώση 1981)