Λαγίδου Φιλοξενία Καβάφης Κ. Π.
Εκτύπωση
Ο Πτολεμαίος Φιλοπάτωρ εστιά
βασιλικώς τον Μέδονα τον σοφιστήν —
των ψυχικών δυνάμεων ερευνητήν.
Ο βασιλεύς επί τω ξένω γαυριά.

Άλλοτ’ ο σοφιστής εν τη φθοροποιά
Pώμη πτωχός εις μέγαν εξουσιαστήν
προσέφερε το έργον του. Ο δε· «Aυτήν
λάβε την μναν και άγε. Λήρος μ’ ανιά».

«Ω ύβρις, ύβρις! Μελετών το άπειρον
εχάραξα παν αίσθημα διάπυρον,
πάσαν μου την καρδίαν εις τον πάπυρον

»τούτον....» Aλλά οικτείρων τον δικτάτορα,
διέκοψε τα έπη τα διάτορα. —
Τίμα τον Πτολεμαίον Φιλοπάτορα.

(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993)