Γνωρίσματα Καβάφης Κ. Π.
Εκτύπωση
        Άλλων μεν γαρ άλλαι χώραι καρπών τε και τόκων
        εύφοροι· ίππος δεικνύει τον Θετταλόν...· καρπός δε
        τήςδε της πόλεως λόγος και άνθρωπος.
                                                        ΙΜΕPΙΟΣ

        Το γνώρισμά της έχει κάθε χώρα.
Ίδιον είναι Θεσσαλού ίπποι και ιππασία·
        αναδεικνύει του πολέμου ώρα
        τον Σπαρτιάτην· έχει η Μηδία

        την τράπεζαν μετά των εδεσμάτων·
κόμη δεικνύει τους Κελτούς, τους Aσσυρίους πώγων.
        Aι δε Aθήναι ως γνωρίσματά των
        τον Άνθρωπον έχουσι και τον Λόγον.

(Από τα Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993)