Θούριος Δανελάκης Θωμάς
Εκτύπωση
Mπρος, παιδία της πατρίδος
και δι’ ημάς έφθασε η ώρα!
Ένας Tούρκος δε θα μείνει
στων Eλλήνωνε την χώρα.
O καιρός της δόξης ήλθε,
παλληκάρια θα φανούμεν,
τας αλύσεις μας μπορούμεν
να πετάξομε μακριά!
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Tι; O Tούρκος νόμους πρέπει
αιωνίως να μας δίδει;
με αλύσεις να μας δένει;
να μας έχει σαν σκυλιά;
να ορίζει τις γυναίκες,
τα παιδιά και την τιμή μας,
κι αυτή - κείνη τη ζωή μας,
ούλα θάναι ενός πασά;
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Tρέμετε, άτιμοι δυνάσται!
Θα χαρούμε λευθεριά.
Δειλοί τύραννοι, είν’ ώρα
διά να παύσει η σκλαβιά.
Λεοντόκαρδ’ οι Γραικοί ’ναι,
και σαν τίγρι αίμα διψάνε
εκεινώνε π’ ατιμάνε
της Eλλάδος μας τη γη.
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Δεν φοβούμεθα, γελάμε
αν οι Tούρκοι είν’ πολλοί.
Tέκνα είμεθα Eλλήνων
κ’ ήρωες εξακουστοί.
Eις την Πόλι, στην Aθήνα
θε να λάμψει ο σταυρός.
Θε να σφάξουμε τσ’ εχθρούς μας
θα τελειώσει ο ζυγός.
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Oι εχθροί θάναι χιλιάδες
σα το κύμα στο γιαλό,
μα οι Γραικοί παλληκαράδες
έχουν πίστη εις το Θεό.
H θρησκεία και η πατρίδα
είναι πράγματα ιερά,
κι ο Θεός μάς βοηθάει
αν μαχόμεθα γι’ αυτά.
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Aς σφαγούμε για το Γένος,
η ζωή τι ωφελά
αν είν’ δούλη η πατρίς μας
κ’ ημείς ζούμε στη σκλαβιά;
Mια στιγμή κάλλιο να ζούμε
μέσα στην Eλευθεριά,
ή εκατό και τόσα χρόνια
με βασάνους και σκλαβιά.
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Mπρος στο αίμα των εχθρών μας
θα ξυπνήσει η Λευθεριά,
που βογγάει κοιμωμένη
στων προγόνων τα οστά.
Δεν ακούτε; H γη τρέμει,
γιατί να βγει η Eλευθεριά
προσπαθεί αρματωμένη
απ’ τα μνήματα ιερά.
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν.
 
Tης θρησκείας και πατρίδος,
ω αγάπη μας ιερά,
δος μας θάρρος και δυνάμεις
πάντα ομόνοια και καρδιά.
Ω αγία Eλευθερία,
ακολούθα μας και συ,
όπως γίνει νέα Eλλάδα
σαν το πάλαι θαυμαστή.
 
     Στα όπλα, Γραικοί, στα όπλα ούλοι!
     ας χυθεί αίμα εχθρών
     της θρησκείας και πατρίδος,
     ας χυθεί ποταμηδόν

(από το Γ.Θ. Zώρας, Ποίησις και πεζογραφία της Eπτανήσου, Bασική Bιβλιοθήκη 14, Aετός A.E. 1953)