Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας Καβάφης Κ. Π.
Εκτύπωση
Δόκιμε σοφιστή    που απέρχεσαι εκ Συρίας
και περί Aντιοχείας   σκοπεύεις να συγγράψεις,
εν τω έργω σου τον Μέβη    αξίζει ν’ αναφέρεις.
Τον φημισμένο Μέβη   που αναντιρρήτως είναι
ο νέος ο πιο ευειδής,   κι ο πιο αγαπηθείς
σ’ όλην την Aντιόχεια.   Κανέν’ από τους άλλους
του ιδίου βίου νέους,   κανένα δεν πληρώνουν
τόσο ακριβά ως αυτόν.   Για νάχουνε τον Μέβη
μονάχα δυο, τρεις μέρες   πολύ συχνά τον δίνουν
ως εκατό στατήρας.—   Είπα, Στην Aντιόχεια·
μα και στην Aλεξάνδρεια,   μα και στην Pώμη ακόμη,
δεν βρίσκετ’ ένας νέος   εράσμιος σαν τον Μέβη.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)