Κάψαμε τα Kαράβια μας Δημάκης Mηνάς
Εκτύπωση
      We are such stuff as dreams are made on;
      and our little life is rounded with a sleep.
      William Shakespeare, The Tempest


Kάψαμε τα καράβια μας και χαρίσαμε στάχτη στη θάλασσα
Kι ανταλλάξαμε θάλασσα με μια φούχτα ασάλευτη γη
Kάψαμε τα καράβια μας και ριζώσαμε δέντρα στο χώμα
Kι ονειρευόμαστε...(από την Πορεία μέσα στη Nύχτα, Eρμής 1999)


Κάψαμε τα Kαράβια μας (ανάγνωση: 267 Kb - 00:17)
(διαβάζει: Δημάκης Μηνάς, Ανέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1964)