Παροιμίες με ζώα Λαϊκή παράδοση
Εκτύπωση
Δυο γαϊδάροι εμαλώναν
σ’ έναν ξένο αχυρώνα.
 
 
Eίπ’ ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα.
 
 
  – Πώς παν, κόρακα, τα παιδιά σου;
  – Όσο παν, τόσο μαυρίζουν.
 
 
Όταν λαλούν πολλοί πετεινοί, αργεί να ξημερώσει.

(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)