Φεγγαράκι μου λαμπρό Δημοτικό
Εκτύπωση
Φεγγαράκι μου λαμπρό,
φέγγε μου να περπατώ,
να πηγαίνω στο σκολειό
να μαθαίνω γράμματα,
γράμματα σπουδάματα
του Θεού τα πράματα.

(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)