Η πεταλούδα Ζαχαρίας Παπαντωνίου
Εκτύπωση
Μια μικρή πεταλούδα
χορεύει τρελά,
  τρα-λα-λά
  τρα-λα-λά. 
 
Πότε τρέχει εδώ κάτω
και πότε ψηλά,
  τρα-λα-λά
  τρα-λα-λά.
Το παιδάκι τη βλέπει
και την κυνηγά,
  τρα-λα-λά
  τρα-λα-λά. 
 
– Τώρα δα θα σε πιάσω,
της λέει, τι χαρά!
  τρα-λα-λά
  τρα-λα-λά. 
 
– Δε μπορείς να με πιάσεις,
γιατί έχω φτερά,
  τρα-λα-λά
  τρα-λα-λά. 
 
Η μικρή πεταλούδα
χορεύει τρελά,
  τρα-λα-λά
  τρα-λα-λά.


(από το βιβλίο: Zαχαρίας Λ. Παπαντωνίου, Xελιδόνια, Bιβλιοθήκη Eκπαιδευτικού Oμίλου, 1920)