Δεν περνάς κυρά Μαρία Tραγούδι
Εκτύπωση
Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς δεν περνάς
Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς περνάς.
Θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, δεν περνώ
θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, περνώ.
Τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, δεν περνάς
τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, περνάς.
Για να κόψω δυο βιολέττες, δεν περνώ, δεν περνώ
για να κόψω δυο βιολέττες, δεν περνώ, περνώ.
Τι θα κάνεις τις βιολέττες, δεν περνάς, δεν περνάς
Τι θα κάνεις τις βιολέττες, δεν περνάς, περνάς.
Θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, δεν περνώ
θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, περνώ.
Και ποια είναι η καλή σου, δεν περνάς, δεν περνάς
και ποια είναι η καλή σου, δεν περνάς, περνάς.
Η καλή μου είν’ η Μαίρη, δεν περνώ, δεν περνώ
η καλή μου είν’ η Μαίρη, δεν περνώ, περνώ.
Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς, δεν περνάς
Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς, περνάς.


(από το βιβλίο: Θανάσης Nτζούφας, Tα τραγούδια μας, εκδόσεις Kαψάσκη, χ.χ.)