[ Ποιος να σέρνει το χορό ] Δημοτικό
Εκτύπωση
Τρία πουλιά λαλούσαν ψηλά στον ουρανό,
ποιος θέλει κι αγαπάει να σέρνει το χορό,
πρέπει να ’ναι λεβέντης και να ’ναι κι όμορφος,
να’χει τα μάτια μαύρα, το μπόι του ψηλό,
να σειέται, να λυέται σαν το βασιλικό.


(από το βιβλίο: Νικόλαος Γ. Πολίτης, Εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Γράμματα, 1991)