Γλωσσοδέτες Δημοτικά
Εκτύπωση
1.
Άσπρη πέτρα ξέξασπρη
κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.
 
 
2.
Καλημέρα, καμηλάρη,
καμηλάρη, καλημέρα.
 
 
3.
Κούπα καπακωτή,
κούπα καπακωμένη,
κούπα ξεκαπάκωτη,
κούπα ξεκαπακωμένη.
 
 
4.
– Εκκλησιά μολυβωτή,
μολυβοκοντυλοπελεκητή,
ποιος σε μολυβοκοντυλοπελέκησε;
– Ο γιος του μολυβοκοντυλοπελεκητή.
 
 
5.
Πέφτη* έκοψα το πεύκο,
Πέφτη πέφτει ο πεύκος κάτω.
 
 
6.
Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη,
στην πιρνολινοκούκουδη,
να μαζέψω τα πήλινα, τα δήλινα,
τα πιρνολινοκούκουδα,
κι ήρθε ο λύκος
ο πήλινος, ο δήλινος,
ο πιρνολινοκούκουδος,
να μου φάει την όρνιθα
την πήλινη, τη δήλινη,
την πιρνολινοκούκουδη
που κάνει τ’ αυγά
τα πήλινα, τα δήλινα,
τα πιρνολινοκούκουδα.
 
 
7.
Η συκιά μας η διπλή,
η διπλογυρι-γυριστή,
κάνει τα σύκα τα διπλά,
τα διπλογυρι-γυριστά.
Πάει ο σκύλος, ο διπλός,
ο διπλογυρι-γυριστός,
να φάει τα σύκα τα διπλά,
τα διπλογυρι-γυριστά.
 
 
8.
Ο γιος του ρουμπή,
του κουμπή,
του ρουμποκομπολογή,
βγήκε να ρουμπέψει,
να κουμπέψει,
να ρουμποκομπολογέψει,
και τον πιάσαν οι ρουμπήδες,
οι κουμπήδες,
οι ρουμποκομπολογήδες.
 
 
9.
Ο τζίντζιρας, ο μίντζιρας,
ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας,
ανέβηκε στην τζιντζιριά,
στη μιντζιριά,
στην τζιντζιμιντζιχοντζιριά,
να φάει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα,
τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.
 
 
*Πέφτη: Πέμπτη.


(από τα βιβλία: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο και δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)