Μαντέματα Δημοτικά
Εκτύπωση
1.
Αποπάνω τηγανάκι,
αποκάτω μπαμπακάκι
κι αποπίσω ψαλιδάκι.
  Τι είναι;
 
 
2.
Ποιο είναι ένα πραματάκι,
μικρό μικρό και μαύρο,
που και το βασιλιά σηκώνει;
 
 
3.
Τριγύρω γύρω θάλασσα,
στη μέση μια φωτίτσα.
  Τι είναι;
 
 
4.
Βασιλιάς δεν είναι,
κορόνα φοράει·
ρολόι δεν έχει,
τις ώρες μετράει.
  Τι είναι;
 
 
5.
Ανεβαίνει, κατεβαίνει
και χωρίς να τρώει παχαίνει,
μοναχά στριφογυρίζει
κι η κοιλίτσα της γεμίζει.
  Τι είναι;
 
 
6.
Απάνω κόφτει, κάτω κόφτει,
στη μέση κόρη λέει και λέει…
  Τι είναι;
 
 
7.
Ένας πατέρας κεφαλή,
δώδεκα γιοι ποδάρια,
και κάθε γιος στη ράχη του
έχει τριάντα κόρες.
Κάθε βράδυ πεθαίνει η μια,
ταχιά γεννιέται η άλλη.
 
 
Απαντήσεις
1. Το χελιδόνι • 2. Ο ψύλλος • 3. Το καντήλι • 4. Ο πετεινός • 5. Η κουβαρίστρα • 6. Τα δόντια και η γλώσσα • O χρόνος, οι μήνες και οι μέρες.


(από τα βιβλία: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο και δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)