Καλοκαιρινές φιλίες Γιώργης Κρόκος
Εκτύπωση
Έχω φίλο μου τον ήλιο
κι ένα τζίτζικα τρελό.
Το τζιτζίκι σ’ έναν κλώνο
και τον ήλιο στο γιαλό.
 
Το τζιτζίκι μού παινεύει
την ξανθή καλοκαιριά
κι ο κυρ ήλιος ζωγραφίζει
τη γαλάζια απλοχωριά.
 
Το τζιτζίκι με μαθαίνει
ξένοιαστα να τραγουδώ
κι ο κυρ ήλιος σαν το γλάρο
πά’ στο κύμα να πηδώ.
 
Το τζιτζίκι κι ο κυρ ήλιος,
σα δασκάλοι μου καλοί,
μ’ έχουν μάθει πώς να κάνω
καλοκαίρι τη ζωή.


(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)