Παροιμίες για το φθινόπωρο Λαϊκή παράδοση
Εκτύπωση
Για το Σεπτέμβριο:
 
     Τον Τρυγητή τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι κόποι.
 
     Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο.
 
 
Για τον Οκτώβριο:
 
     Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα ’χεις.
 
     Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
 
     Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη έχει οχτώ σειρές στ’ αλώνι.
 
 
Για το Νοέμβριο:
 
     Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.
 
     Η Πούλια βασιλεύοντας το μήνυμά της στέλνει:
     Ούτε τσοπάνος στα βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους.


(από το βιβλίο: Αναγνωστικό Γ΄ Δημοτικού, Αθήναι 1966)