29 Νοεμβρίου 1941
Βυζάντιος Περικλής
Εκτύπωση
     Σήμερα πάλι δεν έδωσαν ψωμί, εντούτοις οι εφημερίδες γράφουν: «Σήμερον θα διανεμηθεί άρτος τριάντα δράμια». Αύριο θα γράφουν ότι όλοι όσοι δεν πήραν χτες άρτο θα πάρουν σήμερα. Έτσι κάθε μέρα δίνουν φαινομενικώς ψωμί, ενώ πραγματικώς δίνουν τρεις φορές τη βδομάδα, δηλαδή μια οκά το μήνα...
     Μια γνωστή μας κυρία μάς έλεγε ότι στο Πολιτικό Νοσοκομείο πήγαν χτες είκοσι επτά ετομοθάνατους από ασιτία. Είχαν όλοι πρηστεί στα πόδια και στην κοιλιά. Ο γιατρός διέταξε να τους δώσουν οτιδήποτε να φάνε, και τους έδωσαν μια σούπα από όσπρια· δεν πρέπει απότομα να δίνεται τροφή, και μάλιστα όσπρια, αλλά αφού δεν υπάρχει άλλο πράγμα για φάγωμα, καλύτερα που πέθαναν φαγωμένοι παρά νηστικοί. Οι εφημερίδες, μην έχοντας τι να γράψουν, γράφουν για τη μαύρη αγορά, σαν να υπήρχε και άσπρη αγορά...
     Το κρύο εξακολουθεί και φωτιά δεν υπάρχει.

(από το βιβλίο: Περικλής Βυζάντιος, Η ζωή ενός ζωγράφου. Αυτοβιογραφικές σημειώσεις, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994)