[21.5.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Το πρωί ξημερώνει η 21.5.48. Μόλις ξημέρωσε, βγήκαμε στο καραούλι και βλέπομεν εις τον Άγιον Ηλία μια μεγάλη σκηνή. Α, έχουν αφήσει φυλάκιον, είπαμε, ή θα έχει γίνει καμιά αντικατάσταση. Σε λίγην ώρα εστέριωσαν και άλλη μεγάλη σκηνή. Καθώς ο Πανάγος γύρισεν, όπου τον έστειλα στην Κοπρισιά, που είναι κοντότερα, να κοιτάξει καλύτερα να δεί, μας είπεν ότι έχουν και μικρά αντίσκηνα καφετιά που δεν φαίνονται από εδώ. Τέλος υπολογίζομεν ότι θα υπάρχει λόχος. Άλλη κίνηση δεν διακρίνομεν, μέχρι το μεσημέρι, που σημειώνω αυτά. Όλη την ημέρα καθήσαμε στο καραούλι. Το βράδυ πήγαμε, κοιμηθήκαμε.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)