[25.5.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Τέλος κοιμηθήκαμε, και το πρωί, όπου ξυπνήσαμεν την 25.5.48 επήγαμε σε ένα υψωματάκι, καθήσαμε και εκεί θα σκεφθώμεν πώς να βολέψουμε την κατάσταση για ψωμί. Τότε σκέπτομαι πως υπάρχει αποθήκη στη Φουρνού1 και παίρνομε απόφαση να πάγω μόνος μου και αν την εύρω να πάρω αύριο το ασκέρι να πάμε να τα μετακομίσομεν. Αναχωρώ σήμερα το απόγευμα και παίρνω το δρόμο με μεγάλη προσοχή για το χωριό. Έφτασα στο Απαγορεμένο, κοίταξα με προσοχή το χωριό δεν υπάρχει τίποτα.
     Και τότε κατέβηκα από τη Μάνα2 κάτω και πήγα στο σπίτι του Γιάννη Τσέλου. Το βρίσκω όλο άνω κάτω. Σπασμένα πόρτες, παράθυρα, τζάμια, τσιατμάδες,3 τζάκι, αμπάρια. Το καταφύγιον το βρήκαν και του πήραν το κρασί. Έπειτα επήγα και έβγαλα σκόρδα, γέμισα το σακίδιο και πήγα και κοιμήθηκα στο καταρράχι, στο παλιό γιατάκι.4 Το πρωί ξύπνησα νύχτα, πήγα πιο πέρα, που είχα κρύψει εληές και λάδι. Τα βρήκα παρμένα. Έπειτα πήγα στην αποθήκη5 του Δ.Σ.6 Την βρήκα και αυτή παρμένη. Φαίνεται πως έχει παρουσιαστεί ο (Αθαν. Ευθ. Μούκας) που ήταν της αποκρύψεως και γι’ αυτό τους παίρνει αυτός και υποδείχνει τις αποθήκες. Αυτό συμπεραίνω με το νου μου και θα γράψω όταν με καιρόν εξετάσω. Φεύγοντας από την αποθήκη, πήγα στα Νεραϊδάλωνα, που ήταν το Νοσοκομείο.7
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 
1. Σπηλιά και τοποθεσία στην πλαγιά δυτικά του χωριού. Ο Μ.Κ. και η ομάδα του βρίσκονταν αυτή τη στιγμή στην ανατολική πλευρά, μακριά από το χωριό.
 
2. Η πηγή του χωριού.
 
3. τσιατμάς: μεσοτοιχία από ξύλινους πήχεις.
 
4. γιατάκι: στρώμα, κρεβάτι (τούρκικα), αλλά και λημέρι.
 
5. Κρυψώνες ήσαν οι αποθήκες αυτές.
 
6. Δημοκρατικού Στρατού.
 
7. Καλύβα μέσα στα έλατα.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)