[30.5.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Το πρωί ξημερώνει η 30.5.48. Μόλις χάραξε, τους ξύπνησα όλους, περάσαμεν από το πηγάδι, γεμίσαμε νερό τα παγούρια μας και τραβήξαμε πάλι καραούλι απάνω στα ζαβά.1 Εχθρική κίνηση δεν σημειούται τίποτα, όλη την ημέραν. Και το βράδυ κατεβαίνομεν κάτω λίγο νωρίς, γιατί διψάσαμεν. Οι γυναίκες πάνε να μάσουν λάχανα, να αλλαξοφαΐσομεν. Το βράδυ φάγαμεν και κοιμηθήκαμε στο ίδιο μέρος.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. ζαβά: δυσκολοπάτητα, απόκρημνα μέρη.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)