[1.6.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Ξημερώνει η 1.6.48. Όλην την ημέραν καθήσαμεν μέσα στη σπηλιούλα χωρίς τίποτα τρόφιμα και χωρίς νερό. Το βράδυ, όπου βασίλεψεν ο ήλιος από όλες τις ράχες, ξεστροπώσαμε πάλι σαν τις αλπές.1 Κοιτάξαμεν πάλι το μέρος εκείνο και, αφού δεν ημπορέσαμεν να ανακαλύψομε τίποτα τρόφιμα, πήγαμε στον κάμπο, γεμίσαμε τα γυλιά κουκιά και κρεμμύδια και ξαναγυρίσαμε πάλι περπατώντας όλη τη νύκτα στο λημέρι, που είχαμε αφήσει τους άλλους.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. Aλπές: αλεπούδες.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)