[8.6.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
8.6.48. Ξαπλώσαμε λίγο και κατόπιν πήγαμε για τα γίδια.1 Τα βρήκαμε αλλά μας έφυγαν, δεν πιάσαμε κανένα, γυρίσαμε πάλι πίσω, φάγαμε κουκιά και κοιμηθήκαμε, αφού βγάλαμε καραούλι τον Κομνά, που δεν είχε έρθει για τα γίδια. Το απόγεμα έπιασε γερή βροχή. Φκιάξαμε κάτι μικρά απάγκεια και τρυπώσαμε, όπου εκεί γράφω κιόλα μέχρι τη στιγμή αυτή. Αφού νύκτωσε, κοιμηθήκαμε.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. Γήγδια, στο χειρόγραφο.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)