[14.6.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
14.6.48, Δευτέρα. Στο καραούλι έμεινα μόνος μου. Το γιόμα ήρθε ο Γιώργος με τον Αργύρη. Σε λίγο ήρθεν ο Βασίλης, Ανδρέας κ.λπ. Φάγαμε τα ρεβίθια που είχαμε από την πρώτην ημέρα στον τέντζερη. Φκιάξαμε και τα εντόσθια. Το βράδυ ήρθεν και ο Μπάρμπα Ηλίας, Μακεδόνας και Μπάμπης, πήραν και τον Γιάννη και έφυγαν προς νέαν κατεύθυνσιν. Εμείς φάγαμεν και κοιμηθήκαμε.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)