[16.6.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
16.6.48, Τετάρτη. Το πρωί ο Αργύρης πήγε στο καραούλι να ιδεί προς τους Ζαμπειούς. Εμείς πιάσαμε καραούλι, αλλά τίποτα δεν φαίνεται. Το βράδυ επέστρεψεν και ο Αργύρης. Δεν είδε καμιά κίνηση, πλην στον Άγιον Ηλία, που μένουν...


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)