[19.6.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Το πρωί ξημέρωσεν 19.6.48 Σάββατον. Στα χαράματα έγιναν πολλές αποστολές. Εγώ με τον Κομνά φύγαμε πρώτοι για τη γιάφκα. Ο Αργύρης, Γιαννούλα, Ελένη, πήγαν μαζί με τον Μακεδόνα για τρόφιμα. Ο Γιώργος, Βασίλης, Ανδρέας προς τον λόχον και η Πανώρια έμεινε μόνη στο λημέρι. Το μεσημέρι ήρθαμε με τον Κομνά, καθήσαμε μέχρι το βράδυ. Άλλη αποστολή δε φάνηκεν και μας βάζουν σε υποψίες. Αφού φάγαμε, βγήκαμε και κοιμηθήκαμε στο νότιον ύψωμα του Λιμοργιού(;). Κατά τας δυο η ώρα γαύγισαν τα σκυλιά. Ήρθεν η Γιαννούλα με την Ελένη και έναν αντάρτη, που θέλει να πάει στο Λόχο. Κοντά στα χαράματα ήρθεν και ο Αργύρης. Συνάμα ήρθεν και ο Ανδρέας με τον Γιώργο από τον Λόχον. Κατακουρασμένοι όλοι. Τώρα δεν είναι κανένας σύνδεσμος να πάνε με τον...1
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. Λέξη δυσανάγνωστη, μιλάει όμως για τον αντάρτη που είχε φτάσει στο λημέρι.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)