[20.6.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
20.6.48, Κυριακή στο λόχο και του δείχνουμε το δρόμο, που δεν τον ξεχωρίζει πουθενά. Αλλά αυτός, ως απεδείχθη, φοβάται για να πάγει. Το πρωί έφυγεν, αφού του έψαλλα πολλά και πήγε και κοιμήθηκε πιο πέρα. Όταν ξύπνησε, παρουσιάστηκε πάλι εκεί και με ρωτάει πάλι τι θα κάμει. Του είπα πως εγώ, μια φορά μιλάγω, σου δείξαμε καλά το δρόμο να φύγεις για την αποστολή σου. Τούτος ισχυρίζεται, έχω εντολή να πάρω έναν από εσάς ή να έρθεις μόνος σου εσύ. Αφού εξάντλησα όλη την υπομονή και δεν μπόρεσα να τον ξεκινήσω, θύμωσα με τις απαντήσεις του και του είπα να φύγει. Έπειτα, τον πήρε ο Αργύρης, παρόλην την κούραση πούχε, και πάνε μαζί. Το βράδυ ξαναγύρισεν μαζί με τον Λόχο. Ο Λόχος πήρε άλλη κατεύθυνση. Ο Αργύρης έμεινε σε εμάς.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)