[1.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
1.7.48, Πέμπτη. Το πρωί, ως παρακολούθησα, από όλα τα υψώματα, είναι από παντού ησυχία για την ώρα. Οι γυναίκες πήγαν για νερό. Γύρισαν και βράζουν φαγητό. Άλλοι μαζεύουν ξύλα, άλλοι κόβουν κρέας και άλλοι καραούλι. Αφού έγινε το φαγητό (κρέας νερόβραστο) το έβαλαν στο πλαστήρι και το έφεραν και φάγαμε. Μέχρι το βράδυ έχομε ησυχία. Το βράδυ φάγαμε φασόλια πλατιά και κοιμηθήκαμε.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)