[4.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
4.7.48, Κυριακή. Το πρωί βάλαμε φαγητό, ρεβύθια, στείλαμε και περίπολον προς όλας τας κατευθύνσεις. Το μεσημέρι ήρθαν. Ησυχία από όλα τα σημεία. Το απόγευμα παίρνει αποστολή ο Αργύρης και Γιώργος για τη Λιλαία, να μας φέρουν πληροφορίες και ορισμένα πράγματα. Μέχρι το βράδυ ησυχία. Κάναμε διανομή συσσιτίου και κοιμηθήκαμε.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)