[7.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Το βράδυ κοιμηθήκαμε και το πρωί ξημερώνει η 7.7.48, Τετάρτη. Ο Μπάρμπα Ηλιάς έφθασεν με όλο του το ασκέρι, φέρνει πρόβατα, γίδια, κρασί, πατάτες. Α, όλο χαρά είμαστε όλοι στο λημέρι Καραντζά, που ονομάστηκε. Εκεί είναι η συγκέντρωση. Και από κει λαμβάνει το κάθε ένα την κατεύθυνσίν του. Μέχρι το βράδυ έχομεν από παντού ησυχία, από όλας τας κατευθύνσεις. Αφού γίνεται η διανομή του κρέατος βραστού, έγινε και η διανομή κρέατος ωμού, όπου τα ψήσαμεν ολόκληρα. Αφού τακτοποιήσαμε όλα, κοιμηθήκαμε.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)