[16.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
16.7.48, Παρασκευή. Ο Αργύρης πάει στον Άγιον Ηλία να παρατηρήσει τον Επτάλοφον. Από τα άλλα μέτωπα έχομεν ησυχία μέχρι ώρα εννέα πρωινήν. Όταν ξαναγύρισεν μας είπεν πως είναι απόλυτος ησυχία. Το βράδυ φεύγουν για το χωριό Αργ[ύρης], Γιώρ[γος], Γιαν[νούλα]. Εγώ, ο Κομνάς, Πανώρια, πήραμε στο Πηγάδι.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)