[18.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
Το πρωί 18.7.48, Κυριακή πήγαμε πιο απάνω, σε άλλο ύψωμα και βλέπαμε το φασισμό να μένει ακόμα στο Μέγα Έλατο. Το απόγεμα είδαμε ένα λόχο που ερχόταν από Αρβανιτόβρυση κατευθείαν για τις Παληοσουβάλες όπου εκεί κατασκήνωσαν.
     Εμείς στο σούρουπο κατεβήκαμε κάτω χαμηλά, πήραμε λίγες εληές που είχαμε κρύψει, και κοιμηθήκαμε κάτω από τσουμωτόν έλατον, διότι έπιασεν βροχή. Το πρωί ξυπνήσαμεν θαμπά και φέξαμε εις την Παληοβούνα. Πιάσαμε ύψωμα και μόλις διακρίναμε τον φασισμό να κάθεται γύρω από τη φωτιά.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)