[22.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
22.7.48, Πέμπτη. Αλλάζομε μέρος και πάμε για τα Ρούδια-Ζαμπειό. Κοιτάξαμε το χωριό με τα κυάλια κι όλο το μέρος. Παντού ησυχία. Ο Γιώργος με τον Αργύρη πήγαν για σύνδεση. Το βράδυ κοιμηθήκαμε. Το πρωί ξημερώνει.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)