[27.7.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
27.7.48, Τρίτη. Πρωί-πρωί βλέπομε στη σάρα1 Άγιο Νικόλα να έρχονται περί τα ογδόντα μεταγωγικά και πολύν κόσμο, πολίτες, καβάλα, γυναίκες, μικρά παιδιά, γίδες, σκυλιά. Τι συμβαίνει, δεν ξέρομε. Ίσως να τους επέτρεψαν να έρθουν για θέρο. Ίσως και να έρχονται να καθήσουν μόνιμα στο χωριό. Θα προσπαθήσομε να έρθομε σε επαφή και θα γράψομε πιο κάτω τι συμβαίνει. Ώρα μ.μ. 5. Σε επαφή δεν ήρθαμε. Είδαμε ότι ήρθαν, θέρισαν και φόρτωσαν δεμάτια και πάνε για την Λιλαίαν.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. σάρα: κατηφοριά χαλικώδης.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)