[4.8.1948]
Καραντζάς Μήτσος Ηλ.
Εκτύπωση
4.8.48, Τετάρτη. Ησυχία έχομεν. Το πρωί δεν βλέπομεν και πολύ μακριά ακόμα. Ο Αργύρης, ο Γιώργος, πάνε περιπολία προς Πέτρα. Ο Παρνασσός έχει στείλει προς τις άλλες κατευθύνσεις. Θα γυρίσουν το βράδυ. Όλοι γύρισαν. Έχομεν παντού ησυχίαν. Το βράδυ έγιναν δυο τμήματα και έφυγαν κάθε ένα για την αποστολήν του.


(από το βιβλίο: Μήτσος Ηλ. Καραντζάς, Το ημερολόγιο ενός Καπαπίτη από τον Εμφύλιο (όσο σώθηκε), Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Μαρτυρίες ΙΙΙ, Βιβλιόραμα, 2004)