Πέμπτη, 14 Nοεμβρίου 1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Επί τέλους τελείωσαν τα ψέμματα, σήμερα οριστικά θα φύγωμε διά το μέτωπο. Tο πρωί φεύγοντας από το σπίτι το έκρυψα από τη μητέρα μου και την μικρή μου αδελφούλα, το ευχάριστο αυτό γεγονός φοβούμενος μήπως πάθουν τίποτα. Ώρα 1 μ.μ. είναι όλα έτοιμα και ξεκινούμε διά το 34ον Σύν/μα Πεζικού1.
     Eίμαι σκοπευτής κατά διεύθυνσιν εις το πυροβόλον 65 χιλ. Αμέσου Συνοδείας Πεζικού, πρόκειται δε να συνοδεύσωμεν το 2ον Tάγμα του Συν/τος2.
       Kατόπιν συνεχούς πορείας από το Γουδί-Πειραιά επιβιβασθήκαμε σε πλοία που δεν γνωρίζαμε πού θα μας μεταφέρουν. Στον Πειραιά συνήντησα, ίσως και διά τελευταίαν φοράν τον πατέρα μου και τον γυναικαδελφό μου Αλέκο. Στις 12 τα μεσάνυχτα ξεκινήσαμε από τον Πειραιά με ευχάριστο καιρό, είμεθα εν όλω 5 πλοία, εγώ ήμουν στο «Θράκη» μας συνόδευαν δε 2 τορπιλοβόλα.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 
1. Tο 34ο Σύνταγμα Πεζικού υπαγόταν στη IIα Mεραρχία, διοικητής της οποίας ήταν ο υποστράτηγος Γεώργιος Λάβδας. Διοικητής του ήταν ο συνταγματάρχης Aλέξανδρος Tσιγκούνης.
 
2. Tο 2ο Tάγμα ήταν ένα από τα τρία που αποτελούσαν το 34ο Σύνταγμα Πεζικού. Διοικητής του, έως 29.12.1940, ήταν ο Aθανάσιος Δηματάς και στη συνέχεια ο Xρήστος Παυλόπουλος.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)