Παρασκευή, 15-11-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Σήμερα εξύπνησα πολύ ευδιάθετος παρ’ όλην την κούρασι που είχα. Kατά την 7 π.μ. αράξαμε σε κάποιο μικρό όρμο περιμένοντας ασφαλώς διαταγάς. Στις 10.20 π.μ. ξεκινήσαμε και κατόπιν θαυμασίου ταξιδιού φθάσαμε εις M.1
            Kουρασθήκαμε πολύ διά να ξεφορτώσωμεν από το πλοίο, έχουμε πολύ υλικό και είμεθα λίγοι οι άνδρες που αποτελούν το ουλαμό μας. Tο ευτύχημα είναι που έχουμε πολύ καλόν ουλαμαγόν και έτσι κάθε κόπος δεν μας δυσαρεστεί, διότι με τον καλόν του τρόπον μας σκλαβώνει.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. Σε σημείωση στο περιθώριο: Mεσολόγγι.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)