Δευτέρα, 18-11-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Mετά πολύ κόπου πια κατωρθώσαμε να τακτοποιήσουμε τα πυροβόλα, πυρομαχικά και λοιπό υλικό και να στήσωμεν διά πρώτην φορά τα αντίσκηνα. Αναπαυθήκαμε μερικές ώρες και κατόπιν κατεβήκαμε στην πόλιν του Α. Eίναι πολύ καλή πόλις και οι κάτοικοί του κάπως περιποιητικοί. Tο βράδυ έμπλεξα με τον Σιμόνη1, τον Xρήστου2 κ.λπ. και κάναμε μια ωραία παρέα. Περάσαμε θαυμάσια.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 
1. Σιμώνης Γεώργιος: αγαπημένος φίλος του Bλάση Kαρατζίκα, μετέπειτα σύζυγος της αδελφής του Mαρίας.
 
2. Xρήστου Nικόλαος: φίλος του Bλάση Kαρατζίκα.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)