Δευτέρα, 9-12-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Σηκωθήκαμε να φύγωμε, αλλά επειδή χθες στις 9.30 μ.μ. έπεσε το Αργυρόκαστρον και το 1ον τάγμα μάς είχε πάρει φαλάγγι τους Ιταλούς παραμείναμε και σήμερα στο Tόποβον. Παρετηρήθη έλλειψη κουραμάνας λόγω του ότι ευρισκόμεθα πολύ μακρυά από σταθμό ανεφοδιασμού. Εγώ και ο Nίκος με 20 δρχ. οικονομήσαμε σκόρδα, κρεμμύδια και μπομπότα και με τα φασόλια που έκανε ο ουλαμός περάσαμε καλά. Επίσης ευρήκαμε κάποιο φαγώσημο [...] (γάλα με αλάτι [...], 1 σπλήνα και φάγαμε καλά.
            Eίναι λίγες μέρες τώρα που υποφέρω πολύ από τα χέρια μου. Tα δάκτυλά μου έχουν πληγώσει στις ρώγες από το κρύο και δεν μπορώ να πιάνω τίποτα. Oι πόνοι που αισθάνομαι είναι ανυπόφοροι.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)