Δευτέρα, 23-12-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Υποφέρω πολύ από τα πόδια μου, το αριστερό μου πόδι είναι πρησμένο, μόλις δε βραδιάζει αρχίζουν να με σουβλίζουν και να κτυπούν μέχρι του σημείου που κλαίω από τους πόνους. Eυτυχώς που παραμένουμε στο χωριό και έτσι τα ξεκουράζω τα πόδια μου, έξω όμως υπάρχει πολύ υγρασία από το λιόσιμο των χιόνων και από την κακοκαιρία που έχει ενεσκείψει εδώ και 2 ημέρες. Σήμερα μας έδωσαν ½ ρέγγα και 50 δρμ. σταφίδες δι’ όλην την ημέραν. Eυτυχώς που έχω πάρει 25 δρχ. ζάκχαρι (¼ κιλού) και ψήνω κανένα τσάι του βουνού και πίνω. Δίδω δε και τα τσιγάρα μου και οικονομώ και λίγη κουραμάνα ή μπομπότα και περνώ, πάντως αισθάνουμε αρκετά την πείνα. Η φωτιά καίει διαρκώς στο δωμάτιό μας και θερμαινώμεθα καλά.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)