Πέμπτη, 26-12-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Σηκώθηκα στις 9 το πρωί, μαζί δε με τα άλλα παιδιά, ευρήκαμε μια αχυρώνα διά να μένουμε τις ημέρες που πρόκειται να μείνουμε. Tο χωριό ονομάζεται Kιάτοι. Θα παραμείνουμε αρκετές ημέρες διά να ξεκουρασθούμαι. Σήμερα εστάθην τυχερός. Ενώ επρόκειτο να πάω με όλο το στοιχείον βολής να φέρωμεν τους τροχούς του πυροβόλου, τα παιδιά επειδή επονούσαν τα πόδια μου και ενώ επρόκειτο να περάσουμε πάλι την λίμνη την μισοπαγωμένη, δεν με επήραν μαζί τους και εγώ για ανταμοιβή τους έδωσα ½ κουραμάνα και 6 τσιγάρα. Πάντως τους είμαι ευγνώμων. Eίμεθα 2 ώρες μετά το Αργυρόκαστρον και 2½ από το Λάμποβον, δηλαδή πολύ κοντά στους ανεφοδιασμούς, συνεπώς ελήθη πλέον το ζήτημα του συσσιτίου.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)