Παρασκευή, 27-12-1940
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Επί τέλους σήμερα έλαβα από το Αργυρόκαστρον 3 γράμματα (μαμάς, Eυδοκίας1, Ορθοδοξίας2). Από την χαρά μου έκλαιγα, δεν εμπορούσα να κρύψω την συγκίνησίν μου. Έγραψα σπίτι. Ύστερα από τόσον καιρόν αρχίσαμε από σήμερα να τρώμε μεσημέρι, βράδυ φαγητό και το πρωί ζεστό τσάι. Έχω ανάγκη χρημάτων και γι’ αυτό εγύρεψα δανεικά από τον Ανθ/στήν κ. Αναγνώστου3 200 δρχ. τις οποίες θα μου δώσει την Kυριακή.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. H μικρότερη από τα αδέλφια του Bλάση Kαρατζίκα, στην οποία έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία.
 
2. Aδελφή της συζύγου του, Xαρίκλειας Kασσάρα.
 
3. Σε σημείωση στο περιθώριο: Έφεδρος ανθυπασπιστής Αναγνώστου Nικήτας.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)