Πέμπτη, 2-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Πάλι επέρασα με το Nιόνιο πολύ καλά, σαν χθες, και πλέον δε μού δωσε ½ [...] 50 δρμ τσάι ευρωπαϊκό και 1 κουτί γάλα. Oι ψύρες μου με ενοχλούν πολύ.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)