Παρασκευή, 3-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Ομοίως σαν χθες, μόνον που έχω πολύ διάροια, πάντως τρώγω με την ψυχή μου, δεν είναι καλά ο Nιόνιος, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Σήμερα το απόγευμα εφορτώσαμε για το μέτωπο, μόλις εξεκινήσαμε ήλθε Διαταγή να παραμείνωμεν, δηλ. φαίνεται οι Ιταλοί θα επήραν δρόμο πάλι. Έλαβα 2 γράμματα από την γυναικούλα μου, πόσο με ευχαρίστησαν.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)