Δευτέρα, 6-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Αγόρασα σήμερα 1 πιστόλι με 150 δρχ. Σήμερα αντιλήφθην ότι το τραύμα που είχα υποστεί από την κοττίδα στο δείκτη του δεξιού μου χειρός μού μισοαχρήστευσε τον δείκτη, δεν κινείται ευκόλως και είναι κάπως σαν αναίσθητο. Ο γιατρός μού είπεν μόνον με ηλεκτροθεραπεία και λουτρά θα δυνηθή να θεραπευθή. Παρ’ όλας τας προσπαθείας μου οι ψύρες δεν εννοούν να ελαττωθούν, πάντως παρηγορούμαι, διότι βλέπω ότι οι άλλοι είναι γεμάτοι από δαύτες. Ο Nιόνιος δεν εννοεί να με αφήση να τρώγω στον ουλαμό μεσημέρι βράδυ τρώγω εκλεκτό φαγητό, το αποτέλεσμα δε είναι ότι επήρα πολύ επάνω μου.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)